Blog

MW DP969 Worry  20150713140247 ZH

7 goda vanor som eliminerar oro

0

Orostankar ställer till med en massa otyg. Det stökar inte bara till det i dina tankar utan påverkar även din fysiska kropp negativt genom t.ex. sömnsvårigheter, magproblem och muskelspänningar.

Tänk om det är möjligt att leva ett liv utan skadlig stress och oro – ett liv i trygghet.

Här är 7 vanor som du kan använda dig av för att eliminera oro.

1. Koncentrera dig på nuet.

Om du är här och nu så kan du inte oroa dig då oro baseras på dina tankar om framtiden. Håll koll på alla tankar som baseras på ”tänk om”-fantasier.

Exempel: Tänk om min partner hittar någon annan, lämnar mig och jag blir ensam och övergiven.

En trygg person kan istället fokusera på hur situationen faktiskt är just nu och kan slappna av och njuta av relationen istället för att förpesta den med orostankar om eventuellt kommande scenarion.

2. Att göra något åt saken.

Det bästa motmedlet mot oro är handling. Vad kan du göra åt din situation? Gå från att vara hjälplös och passiv till att rent konkret förändra situationen. Om det inte finns något du kan göra så återstår det att acceptera att det är som det är, vare sig du gillar det eller inte.

3. Hitta lugn och stillhet.

När du är orolig skapas stress i kroppen vilket ger negativa kosekveser på hjärnans förmåga att tänka klart. Under stress är det oftast svårare att se situationen ur ett helhetligt perspektiv, att fatta beslut och se möljligheter. Ge dig själv lite tid att varva ner (t.ex. genom meditation, vila, EFT eller ta några djupa andetag) så kommer du att bli en mer kreativ problemlösare, känna vad som är rätt och fel väg och känna dig tryggare i din situation.

meditationcity

4. Ifrågasätt din oro.

Vad är den verkliga orsaken bakom oron? Om du börjar leka detektiv kan du finna både det ena och det andra. Din oro kanske inte bottnar sig i din nuvarande situation utan från när du t.ex. blev mobbad som liten och attd et är rädslan därifrån som triggas. Det är lättare att hantera din oro om du är medveten om vad det är som driver den.

5. Hitta tillit.

Vad behöver du för att kunna tro på dig själv och din förmåga? I workshop Total Självkänsla övar vi på bl.a. detta. Vad får dig att tro att du inte kan hantera det som dyker upp? Att veta att du kan är en av det starkaste grundpelarna i sunt mentalt tillstånd.

6. Låt andra sköta sitt.

Oroa dig inte för andra. Du är inte ansvarig för andra vuxnas liv och känslor. Vi har alla olika livsupplevelser och vi vet inte vad andra behöver gå igenom så lita på att allt är som det ska, att det är en process som pågår och att det är okej att må dåligt ibland.

7. Lyssna till dina negativa känslor.

När den jobbiga känslan inte är en ”sann” varningsklocka utan något som triggas från det förflutna, visar oron dig att du är i obalans – i ditt sätt att tänka, dina övertygelser, tolkningar, triggat av något trauma m.m. Om du vill behålla oron ska du ignorera den och lägga locket på. Om du vill förändra den behöver du göra tvärtom. Ta fram den, var nyfiken på den, lyssna till vad den behöver. När du väl förstår dina känslors språk kan du använda dem som vägledning och fatta medvetna beslut.

newborn

Vilken av ovanstående punkter kan du börja integrera i ditt liv från och med idag? Ta ett litet steg i taget bort från stress och oro – mot ett lugnare, tryggare och mer harmoniskt liv.

Mitt bästa knep för att skingra oro på både mentalt och fysiskt plan är med denna teknik.

Leave a Reply