Blog

öppna

8 viktiga punkter som hjälper dig att få det du vill

Så här tänker jag: När vi nu ändå är här på jorden dessa få år, lever i ett av världens tryggaste och bekvämaste länder och har bland de bästa förutsättningarna i världen för att utvecklas som individer – varför begränsa sig, förminska sig och inte ta mer tillvara på denna magiska upplevelse som kallas livet?

Det finns mer, du kan mer …. om du bara vill.

Till din hjälp finns kursen Pengar & Personlig Utveckling där vi, i relation till pengar, tillsammans ser över alla bitar som behöver falla på plats för att du ska kunna vara den du vill vara och hitta den frid, trygghet och glädje som du längtar efter i ditt liv.Här kommer några goda råd från mig till dig.

1. Vikten av att reflektera över och hitta din sanna vilja

Du behöver förstå hur viktigt det är att reflektera och känna in vad det är du verkligen vill. Om du inte gör detta finns det en risk att det är gamla mönster, rädslor och begränsningar som styr ditt liv istället för din sanna vilja. Och du finner dig själv springa runt i cirklar utan att känna tillfredsställelse. När du hittar din sanna vilja, det du egentligen längtar efter och önskar, så hamnar du i ett flöde som gör vägen lättare och roligare. Om du kämpar vet du att du är på fel väg.

* I kursen Pengar & Personlig Utveckling lär du dig att komma till kärnan av din sanna vilja. Detta blir startpunkten som kommer att förändra ditt liv.

2. Vet att mer är möjligt än vad du tror

Det räcker inte med att tro. Du behöver hitta den del i dig som vet att det är sant att mycket mer är möjligt. Även om det verkar ologiskt och ouppnåeligt så är det viktigt att vara öppen för ALLA möjligheter. Ibland låser vi fast oss vid att vi behöver göra vissa saker för att nå dit vi vill. Att allt hänger på oss, men vi behöver även vara öppna för möjligheten att det vi vill kan komma till oss på sätt som vi ännu inte vet något om. Kanske i form av oväntad hjälp, resurser och tillfälligheter som du stängt dig för.

Det som står i vägen för det som du vill uppnå är nästan alltid dina egna inre blockeringar, programmeringar och övertygelser. Inte sanningen om att det faktiskt är möjligt. Öppna dörren och välkomna nya möjligheter bortom dig.

* I kursen Pengar & Personlig Utveckling avslöjar vi det som står i vägen och blockerar och öppnar upp för större möjligheter.

3. Hitta tillit

När du väl blivit klar och tydlig med din intention och längtan – så släpp den fri. Släpp den spända kontrollen och lita på processen och att livet leder dig dit. Detta innebär även att lita på att det sker när tiden är inne. Nu kanske du tänker ”Om jag inte gör nåt så kommer inget att hända och jag behöver ha kontroll för att det ska bli så som jag vill”. Om denna tanke skapar en stress och spänning i dig och sänker din energi så är detta ett tecken på att du behöver hitta tillit. Det är tryggheten i vetskapen om att det blir som det är menat som öppnar upp för flöde i ditt liv och hjälper dig dit du vill på ett bättre sätt.

* I kursen Pengar & Personlig Utveckling får du redskap som får dig att slappna av, hitta tillit och våga släppa den spänning som blockerar dig.

4. Förstå att det du sänder ut kommer tillbaka till dig

Detta gäller de underliggande känslorna som styr dig. Om du känner dig otillräcklig och vill bli omtyckt och därför gör saker för andra för att de ska tycka om dig, så är det känslan av otillräcklighet som du sänder ut. Därför är det viktigt att vara medveten om vad det är som driver dig och får dig att göra det som du gör. Annars blir det det du egentligen inte vill ha som kommer tillbaka till dig. Se över vilka oönskade mönster som dyker upp i ditt liv och se vad som egentligen styr dessa mönster.

* I kursen Pengar & Personlig Utveckling dyker vi djupt ner för att medvetandegöra dina destruktiva mönster och handlingar så att vi kan skifta dem så att de gynnar dig.

5. Bli medveten om ditt språk

Var medveten om ordens makt. Ord och meningar påverkar oss mer än vi tror så använd inte ord som begränsar dig och är falska. T.ex. ord som generaliserar (alltid, aldrig, alla) eller projicerar (dem, hatar) utan att ha några specifika personer i åtanke. Passa dig för begränsande ord som har makten att forma din framtid.

* I kursen Pengar & Personlig Utveckling använder vi oss av vissa ord och meningar för att hitta de falska övertygelserna som du håller om dig själv och pengar.

6. Känn kraften i tacksamhet

Tacksamhet för varje liten sak som visar sig för dig skickar ut budskapet om att det är välkommet och uppskattat och breddar vägen för att större och ännu mer ska komma. Tacksamhet är en av de mest öppnande och inbjudande känslorna som vi kan känna.

* I kursen Pengar & Personlig Utveckling tränar vi på att expandera denna kraftfulla energi.

7. Var selektiv med vilka du umgås med

Omge dig själv med människor som inspirerar och stödjer dig. Hedra din vilja, styrka och dina val. Låt andra ha sina åsikter och var medveten om att det är just bara åsikter och att det har med dem att göra, baserat på deras historik, och inte med dig.

* I kursen Pengar & Personlig Utveckling hittar du dig själv och lär dig om gränssättning som är så oerhört viktigt.

8. Älska pengar

Pengar är ett medel som kan ge dig det som du vill ha, så varför inte älska pengar? Du behöver separera hur människor använder pengar från pengar och pengars värde i sig, för det är två skilda saker som många blandar ihop. Ta hand om och vårda pengar som någonting bra som hjälper dig i ditt liv.

* I kursen Pengar & Personlig Utveckling skiftar vi alla programmeringar, övertygelser och falska bilder som du har kring pengar. Så länge som du känner motstånd mot och är rädd för pengar kommer de inte att dyka upp i ditt liv på det sätt som du kanske egentligen vill.

Pengar & Personlig Utveckling

Pengar & Personlig Utveckling innehåller övningar, tekniker och lektioner där vi tillsammans dyker djupt ner och flyger högt upp för att expandera dina möjligheter.

Kursstart: 13 september