EFT Mastery Coachutbildning

Detta är en påbyggnadskurs till EFT Mastery och är för dig som vill bli EFT terapeut och coacha andra med EFT. Det är även en certifieringskurs som följer EFT Förbundets krav för certifiering.

Lär dig mer och bli en bättre coach så kan du få bättre resultat, lättare behålla dina kunder, få fler rekommendationer, lära dig fler verktyg till din session och kunna ta bättre betalt.

OBS! Datumet för nästa EFT Mastery stämmer ej i videon. Se uppdaterad info på hemsidan för kursen.

I denna kurs lär du dig

 • Bli tryggare i din roll som terapeut
 • Guida din klient till en djupare nivå
 • Skapa mer klarhet i vad klienten vill
 • Hur du hanterar olika personlighetstyper
 • Bästa frågorna att ställa
 • Olika ingångsvägar till problemet
 • Sätta upp ett ramverk som du kan använda som start och avslut
 • Ditt egna inre guidningssystem och hur det fungerar
 • Hur du kan jobba med barndomstrauman
 • Tekniker som kan användas som komplement till EFT
 • Visualisering
 • Bildterapi
 • Du kommer att få arbeta med dina egna personliga problem/ utmaningar, göra elevsessioner och få handledning under kursens gång.

Kursupplägg

 • Innan vårat första utbildningsträff online får du tillgång till första steget i kursmaterialet. Där går jag igenom kursmaterialet via videofilmer, ljudfiler och text som du går igenom innan vi har vår första onlineträff.

 • Vi ses online, via datorn, varannan vecka. Du får en länk mejlad till dig som du klickar på för att komma in till onlineträffen. Väldigt enkelt. Inget krångel.

 • Våra onlieträffar är till för att praktisera och gå igenom den information som du redan lärt dig. Du kan ställa frågor och se hur EFT kan användas i just ditt specifika fall.

 • Du behöver ha mikrofon och webbkamera i din dator (de flesta har det inbyggt) eller koppla in det som separat tillbehör. Och bra uppkoppling (hastighet på bredbandet) så klart. Om du vill så kan du kontakta mig för att testa hur det funkar för just dig innan du bestämmer dig.

 • Om du missar en onlineträff får du tillgång till en inspelad repris.

 • Mellan våra onlinemöten får du tillgång till ny kurssida med nytt material.

 • Mellan onlineträffarna  får du samarbeta med andra kursdeltagare. Detta gör att du får stöd, kan bolla frågor och idéer, få andra perspektiv, bli mer fokuserad och inspirerad. Du kommer även att få göra sessioner med egna övningsklienter. Vissa sessioner kommer att spelas in och användas som studiefall.

 • Kursinformationen är skyddad via ditt dator-id så att endast du kan komma in.

 • Du får tillgång till kursens Facebookgrupp där du kan få stöd, svar på frågor, inspiration och utbyte av ideér.

 • Under sommaren får du tid att praktisera det vi gått igenom på egen hand.

 • 4 handledningsträffar online kommer att hållas efter de 4 utbildningsträffarna. Vi går igenom klientfall och frågor som uppkommit under praktiken.

Certifieringen innehåller:

 • 50 praktiktillfällen på ca 50 minuter, på åtminstone 20 personer
 • Fallsbeskrivningar. Antingen 2 komplexa fall med uppföljning (dvs 3-6 sessioner totalt per klient), eller 1 komplext plus 2 enklare utan uppföljning.
 • Handledning med din EFT-utbildare, enskilt och/eller i grupp.
 • Minst en session inspelad (video eller audio) som diskuteras med din handledare.
 • Ett skriftligt, onlinebaserat test.

Detta ska vara avklarat inom 12 månader efter avslutad kurs. Kursen följer EFT Förbundets certifieringskrav. Du förbinder dig också att följa EFT Förbundets etik- och uppförandekod.

Kursstart

Startdatum:
Inget satt datum än. Mejla tina@tinaleecenter.se för intresseanmälan.

Datum och tid för utbildningsträffarna online:
Kl. 19.30 – 21.00

Datum för handledningsträffarna online:
Fyra tillfällen. Datum sätts i samråd med eleverna.

Anmälningsavgift:
2.000:- exkl. moms

Kursavgift:
6.900:- exkl. moms (inkl. anmälningsavgiften).

Skriv upp dig på listan nedan för info om kommande kurser.